Privacyverklaring

1. DUTCHGRAND LTD.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Dutchgrand Ltd.
2. Doel gegevens
3. Ontvangers
4. Opslag periode
5. Beveiliging
6. Jouw rechten
7. Plichten

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Dutchgrand Ltd..

Dutchgrand Ltd. is ontwerper, producent en leverancier van accessoires ten behoeve van muziekinstrumenten en aanverwante zaken. De belangrijkste kenmerken van onze produkten zijn draagbaarheid, lichtgewicht, esthetisch ontwerp en optimaal praktisch gebruik.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Dutchgrand Ltd. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Dutchgrand Ltd., neem dan gerust contact op!

info@dutchgrand.com
+31 35 5445784
Ereprijsstraat 191
3765 AH Soest Nederland
BTW: NL 865006064B01
KvK: 89514246
Dutchgrand Ltd. is een limited, welke wordt gedreven door J.P. van Dijk.

2. DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Dutchgrand Ltd. Dezeworden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Dutchgrand Ltd. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Dutchgrand Ltd. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Dutchgrand Ltd. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

3. Analytics
De website van Dutchgrand Ltd. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

3. ONTVANGERS

1. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Vervoerders.
Wij verstrekken je adresgegevens, telefoonnummer en emailadres ten behoeve
van het verzenden van je bestelling.

4. OPSLAG PERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dutchgrand Ltd., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@dutchgrand.com.

2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Dutchgrand Ltd. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, adres en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. BEVEILIGING

Je gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en software en in het verzend systeem van de vervoerder. De persoonsgegevens die door Dutchgrand Ltd. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Dutchgrand Ltd. privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

6. JOUW RECHTEN

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Dutchgrand Ltd. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dutchgrand Ltd. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Dutchgrand Ltd. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht
Is niet van toepassing.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Dutchgrand Ltd. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Dutchgrand Ltd. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Dutchgrand Ltd. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Stuur een bericht naar info@dutchgrand.com en wij zullen, waar mogelijk, je persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen.

7. PLICHTEN

Dutchgrand Ltd. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dutchgrand Ltd. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Dutchgrand Ltd. de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Dutchgrand Ltd. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Dutchgrand Ltd. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dutchgrand Ltd. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Dutchgrand Ltd. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Dutchgrand Ltd.
info@dutchgrand.com
+31 35 5445784
Ereprijsstraat 191
3765 AH Soest Nederland